Program dla doradcy podatkowego

Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak księgowi. Program dla doradcy podatkowego powinien być przydatny do analizy sytuacji podatkowej klientów, udzielania porad podatkowych i tworzenia strategii podatkowych. Dowiedz się więcej!

  • Wiemy, czego potrzebują księgowi.
  • Wiemy, co powinno być w programie dla doradcy podatkowego.
  • Program dla doradcy podatkowego powinien służyć do analizy sytuacji podatkowej klientów, udzielania porad podatkowych i tworzenia strategii podatkowych.
  • Księgowi skorzystają z 1 pakietu funkcjonalnego: Książka przychodów i rozchodów, który można dokupić do dowolnego programu z oferty naszej firmy.
  • BINGO! Mamy w ofercie 7 programów, które mają potrzebne funkcje już w standardzie! Te programy to Druczek JPK, Firma JPK, Faktura JPK, Księgowość Start, Księgowość VAT, Księgowość VAT ST, ex. Książka 365.

Firma i mała księgowość Zarządzanie zasobami ludzkimi i rozliczenia podatkowe Fakturowanie usług + księgowość i JPK Ryczałt, książka i ZUS - dla przedsiębiorcy bez VAT Ryczałt, książka, ZUS i VAT. Kompleksowe rozwiązanie. Ryczałt, książka, ZUS, VAT i środki trwałe. Odpowiedni także dla biura rachunkowego.
Fakturowanie Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Kopia elektroniczna faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług.
Fiskalizacja Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej.
Przelewy Przelewy papierowe i elektroniczne. Drukowanie przelewów papierowych. Paczki przelewów do bankowości elektronicznej. Videotel. Elixir.
Bank i karty Rejestrowanie płatności elektronicznych i płatności kartą. Powiązanie z fakturami sprzedaży. Obsługa rachunku bankowego. Ewidencja wpłat i wypłat. Transakcje na kontach. Prowizje od transakcji. Konta walutowe.
Waluty Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów.
Kontrahenci Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT.
Użytkownicy Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych.
Weryfikacja Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. Pobieranie i weryfikacja danych z bazy REGON. Pełna informacja o podmiocie, formie prawnej, przedmiocie działalności, rejestracji itp.
E-maile Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami.
SMS Rozszerzona wysyłka SMS. Możliwość wysyłki SMS z ręki. Statusy doręczenia SMS. Raporty.
Podsumowanie podatkowe Check-lista i podsumowanie zobowiązań podatkowych. Zadania do wykonania, automatyczne oznaczanie czynności już wykonanych.
Książka przychodów i rozchodów Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Automatyczne księgowanie sprzedaży, zakupów, kosztów, amortyzacji, wynagrodzeń, składek ZUS, składki zdrowotnej. Dowody wewnętrzne. Automatyczne generowanie do wpisu Książki. Podatkowy spis z natury, konieczny do książki przychodów i rozchodów.
Koszty Faktury kosztowe. Automatyczne księgowanie kosztów do Książki i do VAT. Wprowadzanie dokumentów kosztowych z plików PDF.
Ryczałt ewidencjonowany Ryczałt ewidencjonowany. Księgowanie automatyczne. Księgowanie sprzedaży. Księgowanie składek ZUS. Obliczenie składki zdrowotnej.
Środki trwałe Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dowody wewnętrzne, amortyzacja.
ZUS Składki ZUS przedsiębiorców. Składki na ubezpieczenie społeczne. Obliczanie składki zdrowotnej. Deklaracje ZUS_DRA i obsługa PUE ZUS.
VAT Rejestr VAT należnego. Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Zasysanie danych z innych modułów. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT. Deklaracje podatkowe. Generowanie deklaracji w formacie XML. Wysyłka deklaracji poprzez bramkę e-deklaracji.
JPK na żądanie Obsługa plików JPK na żądanie. JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_KR. Wysyłanie pliku. Weryfikacja, wizualizacja i walidacja pliku JPK. Generowanie i eksport JPK_FA (faktury). Import faktur z plików JPK. Generowanie i eksport JPK_EWP (ryczałt ewidencjonowany). Generowanie i eksport JPK_PKPIR (książka przychodów i rozchodów). Generowanie i eksport eksport JPK_V7M i JPK_V7K (ewidencja VAT z deklacją VAT-7). Import ewidencji VAT z plików JPK.
365 Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie.
Tożsamości Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.
Podpis elektroniczny Rozszerzona obsługa podpisu elektronicznego. Podpisywanie plików PDF, XML, JPK. Dodawanie i usuwanie podpisów.

Te programy są dopasowane do Twoich potrzeb. Zawierają potrzebny pakiet Książka przychodów i rozchodów.

Druczek JPK


program Druczek JPK
WAŻNA INFORMACJA: Programy na tej zakładce nie zawierają potrzebnego pakietu Książka przychodów i rozchodów. Ale mamy dobrą informację - możesz go dokupić!

program Druczek CRM
+1 pakiet Książka przychodów i rozchodów


program Druczek ERP
+1 pakiet Książka przychodów i rozchodów

Program dla doradcy podatkowego
Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak księgowi. Program dla doradcy podatkowego powinien być przydatny do analizy sytuacji podatkowej klientów, udzielania porad podatkowych i tworzenia strategii podatkowych. Dowiedz się więcej!