Program dla specjalisty ds obsługi sprzętu elektronicznego

Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak serwisanci. Program dla specjalisty ds obsługi sprzętu elektronicznego powinien być przydatny do zarządzania naprawami, serwisowaniem i harmonogramem obsługi sprzętu elektronicznego. Dowiedz się więcej!

  • Wiemy, czego potrzebują serwisanci.
  • Wiemy, co powinno być w programie dla specjalisty ds obsługi sprzętu elektronicznego.
  • Program dla specjalisty ds obsługi sprzętu elektronicznego powinien służyć do zarządzania naprawami, serwisowaniem i harmonogramem obsługi sprzętu elektronicznego.
  • Serwisanci skorzystają z 1 pakietu funkcjonalnego: Serwis, który można dokupić do dowolnego programu z oferty naszej firmy.
  • BINGO! Mamy w ofercie 1 program, który ma potrzebne funkcje już w standardzie! Ten program to Serwis 365.

Serwis sprzętu technicznego i konsumenckiego
Fakturowanie Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Kopia elektroniczna faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług.
Fiskalizacja Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej.
Procedury Procedury złożone. Wyceny procedur. Jednopozycyjne fakturowanie procedur.
Magazyn Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych.
Zakupy i dostawy Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych. Przyjęcie zakupów. Zamawianie i rejestrowanie dostaw. Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.
Zamówienia Zamówienia od klientów. Pro-formy do zamówienia. Faktury sprzedaży. Faktury zaliczkowe. Faktury zaliczkowe do zamówień. Rejestrowanie zaliczki. Faktura końcowa do zaliczek. Oferty. Pro-formy do ofert. Dokumenty pro-forma. Pro-formy do zamówienia i do oferty. Fakturowanie pro-form.
Rozliczenia Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych.
Kasa gotówkowa Obsługa kasy gotówkowej. Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów.
Waluty Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów.
Kontrahenci Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT.
Użytkownicy Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych.
Weryfikacja Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. Pobieranie i weryfikacja danych z bazy REGON. Pełna informacja o podmiocie, formie prawnej, przedmiocie działalności, rejestracji itp.
E-maile Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami.
SMS Rozszerzona wysyłka SMS. Możliwość wysyłki SMS z ręki. Statusy doręczenia SMS. Raporty.
Terminarz Terminarz biznesowy. Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów. Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia. Terminarz miesięczny. Plan miesiąca. Terminarz roczny. Plan roku.
Serwis Obsługa zleceń naprawy sprzętu. Rejestrowanie i obsługa zleceń serwisowych. Fakturowanie zleceń. Obsługa przeglądów.
Sprzęt Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy.
365 Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie.
Tożsamości Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.

Te programy są dopasowane do Twoich potrzeb. Zawierają potrzebny pakiet Serwis.

Serwis 365


program Serwis 365
WAŻNA INFORMACJA: Programy na tej zakładce nie zawierają potrzebnego pakietu Serwis. Ale mamy dobrą informację - możesz go dokupić!

program Druczek CRM
+1 pakiet Serwis


program Druczek ERP
+1 pakiet Serwis


program Druczek JPK
+1 pakiet Serwis


program Druczek 365
+1 pakiet Serwis


program Fakturzysta 365
+1 pakiet Serwis


program ex Faktura Start 365
+1 pakiet Serwis


program ex Faktura 365
+1 pakiet Serwis


program ex Fakturowalnia 365
+1 pakiet Serwis


program Firma CRM
+1 pakiet Serwis


program Firma ERP
+1 pakiet Serwis


program Firma JPK
+1 pakiet Serwis


program ex. Firma 365
+1 pakiet Serwis


program Faktura Start
+1 pakiet Serwis


program Faktura VAT
+1 pakiet Serwis


program Faktura PLUS
+1 pakiet Serwis


program Faktura CRM
+1 pakiet Serwis


program Faktura ERP
+1 pakiet Serwis


program Faktura JPK
+1 pakiet Serwis


program Lokator 365
+1 pakiet Serwis


program Hotel 365
+1 pakiet Serwis


program Rolnik 365
+1 pakiet Serwis


program Gabinet 365
+1 pakiet Serwis


program Szkoła 365
+1 pakiet Serwis


program Warsztat 365
+1 pakiet Serwis


program Zlecenia 365
+1 pakiet Serwis


program Opony 365
+1 pakiet Serwis

Program dla specjalisty ds obsługi sprzętu elektronicznego
Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak serwisanci. Program dla specjalisty ds obsługi sprzętu elektronicznego powinien być przydatny do zarządzania naprawami, serwisowaniem i harmonogramem obsługi sprzętu elektronicznego. Dowiedz się więcej!