Program dla tapicera samochodowego

Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak serwisanci lub rzemieślnicy. Program dla tapicera samochodowego powinien być przydatny do zarządzania danymi tapicerki samochodowej, obsługi napraw, magazynu, obsługi zamówień i sprzedaży. Dowiedz się więcej!

  • Wiemy, czego potrzebują serwisanci lub rzemieślnicy.
  • Wiemy, co powinno być w programie dla tapicera samochodowego.
  • Program dla tapicera samochodowego powinien służyć do zarządzania danymi tapicerki samochodowej, obsługi napraw, magazynu, obsługi zamówień i sprzedaży.
  • Serwisanci lub rzemieślnicy skorzystają z 2 pakietów funkcjonalnych: Zamówienia · Warsztat, które można dokupić do dowolnego programu z oferty naszej firmy.
  • BINGO! Mamy w ofercie 2 programy, które mają potrzebne funkcje już w standardzie! Te programy to Warsztat 365, Zlecenia 365.

Warsztat samochodowy, magazyn, raporty Warsztat samochodowy
Fakturowanie Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Kopia elektroniczna faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług.
Fiskalizacja Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej.
Procedury Procedury złożone. Wyceny procedur. Jednopozycyjne fakturowanie procedur.
Magazyn Baza towarów, nawet 25 magazynów. Stany magazynowe, ewidencja ruchów towarów. Wiele poziomów cen. Dodatkowe dany towarów. Dokumenty magazynowe. Przyjęcia PZ i PW. Wydanie WZ i RW. Przesunięcia magazynowe MM. Remanent magazynu. Kaucje za opakowania zwrotne. Naliczanie kaucji. Zwrot kaucji. Opakowania produktów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów. Ruchy towarów w magazynie. Powiązanie ruchów z dokumentami, które je spowodowały. Niepodatkowy remanent. Rozliczenie stanów magazynowych.
Zakupy i dostawy Rejestrowanie faktur zakupowych towarów handlowych. Przyjęcie zakupów. Zamawianie i rejestrowanie dostaw. Zamówienia dla dostawców. Automatyczne generowanie zamówień.
Zamówienia Zamówienia od klientów. Pro-formy do zamówienia. Faktury sprzedaży. Faktury zaliczkowe. Faktury zaliczkowe do zamówień. Rejestrowanie zaliczki. Faktura końcowa do zaliczek. Oferty. Pro-formy do ofert. Dokumenty pro-forma. Pro-formy do zamówienia i do oferty. Fakturowanie pro-form.
Rozliczenia Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych.
Kasa gotówkowa Obsługa kasy gotówkowej. Dokumenty KP i KW. Kasy wielowalutowe. Raporty kasowe. Archiwizacja raportów.
Waluty Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów.
Kontrahenci Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT.
Użytkownicy Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych.
Weryfikacja Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. Pobieranie i weryfikacja danych z bazy REGON. Pełna informacja o podmiocie, formie prawnej, przedmiocie działalności, rejestracji itp.
E-maile Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami.
SMS Rozszerzona wysyłka SMS. Możliwość wysyłki SMS z ręki. Statusy doręczenia SMS. Raporty.
Terminarz Terminarz biznesowy. Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów. Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia. Terminarz miesięczny. Plan miesiąca. Terminarz roczny. Plan roku.
Warsztat Obsługa zleceń naprawy pojazdów. Obsługa zleceń warsztatowych. Fakturowanie zleceń. Raporty obrotów i zleceń. Rozliczenia mechaników. Rozliczenia z klientami. Grafik zajętości stanowisk. Umawianie według stanowisk.
Pojazdy Baza pojazdów korzystających z usług serwisowych albo pojazdów w gospodarstwie rolnym. Obsługa okresowa, przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia.
Sprzęt Baza sprzętu technicznego. Rejestr sprzętu rolniczego, wyposażenia warsztatu, wind i podnośników. Sprzęt serwisowany i podlegający dozorowi technicznemu UDT, TDT lub DWT. Pomiary elektryczne, przeglądy.
365 Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie.
Tożsamości Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.

Te programy są dopasowane do Twoich potrzeb. Zawierają potrzebne pakiety Zamówienia, Warsztat.

Warsztat 365


program Warsztat 365
WAŻNA INFORMACJA: Programy na tej zakładce nie zawierają wszystkich potrzebnych pakietów Zamówienia, Warsztat. Ale mamy dobrą informację - możesz je dokupić!

program Druczek CRM
+1 pakiet Warsztat


program Druczek ERP
+1 pakiet Warsztat


program Druczek JPK
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Druczek 365
+1 pakiet Warsztat


program Fakturzysta 365
+1 pakiet Warsztat


program ex Faktura Start 365
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program ex Faktura 365
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program ex Fakturowalnia 365
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Firma CRM
+1 pakiet Warsztat


program Firma ERP
+1 pakiet Warsztat


program Firma JPK
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program ex. Firma 365
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Faktura Start
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Faktura VAT
+1 pakiet Warsztat


program Faktura PLUS
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Faktura CRM
+1 pakiet Warsztat


program Faktura ERP
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Faktura JPK
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Lokator 365
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Hotel 365
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Rolnik 365
+1 pakiet Warsztat


program Gabinet 365
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat


program Szkoła 365
+2 pakiety Zamówienia, Warsztat

Program dla tapicera samochodowego
Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak serwisanci lub rzemieślnicy. Program dla tapicera samochodowego powinien być przydatny do zarządzania danymi tapicerki samochodowej, obsługi napraw, magazynu, obsługi zamówień i sprzedaży. Dowiedz się więcej!