Program dla wulkanizatora

Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak serwisanci lub mechanicy. Program dla wulkanizatora powinien być przydatny do zarządzania zamówieniami opon, obsługą wymiany opon i przechowywaniem opon klientów. Dowiedz się więcej!

  • Wiemy, czego potrzebują serwisanci lub mechanicy.
  • Wiemy, co powinno być w programie dla wulkanizatora.
  • Program dla wulkanizatora powinien służyć do zarządzania zamówieniami opon, obsługą wymiany opon i przechowywaniem opon klientów.
  • Serwisanci lub mechanicy skorzystają z 1 pakietu funkcjonalnego: Opony, który można dokupić do dowolnego programu z oferty naszej firmy.
  • BINGO! Mamy w ofercie 1 program, który ma potrzebne funkcje już w standardzie! Ten program to Opony 365.

Wymiana i przechowywanie opon, wulkanizacja
Fakturowanie Wystawianie faktur. Faktury w mechanizmie podzielonej płatności (Split payment, MPP). Faktury korygujące. Paragony fiskalne. Fiskalizacja faktur. Kopia elektroniczna faktur. Rozliczenia do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty korygujące. Podsumowanie płatności. Odsetki. Kompletny rejestr sprzedaży. Podsumowanie według stawek VAT. Baza usług. Cennik usług. Fakturowanie usług.
Fiskalizacja Paragony. Obsługa sprzedaży detalicznej bezdokumentowej. Tworzenie faktury do paragonu fiskalnego. Drukowanie paragonu fiskalnego luzem lub jako fiskalizacja faktury detalicznej. Weryfikacja stawek VAT z drukarki fiskalnej.
Rozliczenia Rozliczenia z kontrahentami. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Płatności elektroniczne. Płatności kartą. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Wykaz zarejestrowanych wpłat do faktur. Wezwania do zapłaty. Noty odsetkowe. Odsetki ustawowe. Odsetki w transakcjach handlowych.
Waluty Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów.
Kontrahenci Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT.
Użytkownicy Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych.
Weryfikacja Obsługa weryfikacji z Białej Listy. Rejestrowanie dla celów dowodowych. Historia weryfikacji. Pobieranie i weryfikacja danych z bazy REGON. Pełna informacja o podmiocie, formie prawnej, przedmiocie działalności, rejestracji itp.
E-maile Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami.
SMS Rozszerzona wysyłka SMS. Możliwość wysyłki SMS z ręki. Statusy doręczenia SMS. Raporty.
Terminarz Terminarz biznesowy. Lista zadań i zdarzeń. Planowanie terminów. Terminarz tygodniowy. Plan tygodnia. Terminarz miesięczny. Plan miesiąca. Terminarz roczny. Plan roku.
Opony Obsługa przechowalni i wymiany opon.
Pojazdy Baza pojazdów korzystających z usług serwisowych albo pojazdów w gospodarstwie rolnym. Obsługa okresowa, przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia.
365 Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie.
Tożsamości Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.

Te programy są dopasowane do Twoich potrzeb. Zawierają potrzebny pakiet Opony.

Opony 365


program Opony 365
WAŻNA INFORMACJA: Programy na tej zakładce nie zawierają potrzebnego pakietu Opony. Ale mamy dobrą informację - możesz go dokupić!

program Druczek CRM
+1 pakiet Opony


program Druczek ERP
+1 pakiet Opony


program Druczek JPK
+1 pakiet Opony


program Druczek 365
+1 pakiet Opony


program Fakturzysta 365
+1 pakiet Opony


program ex Faktura Start 365
+1 pakiet Opony


program ex Faktura 365
+1 pakiet Opony


program ex Fakturowalnia 365
+1 pakiet Opony


program Firma CRM
+1 pakiet Opony


program Firma ERP
+1 pakiet Opony


program Firma JPK
+1 pakiet Opony


program ex. Firma 365
+1 pakiet Opony


program Faktura Start
+1 pakiet Opony


program Faktura VAT
+1 pakiet Opony


program Faktura PLUS
+1 pakiet Opony


program Faktura CRM
+1 pakiet Opony


program Faktura ERP
+1 pakiet Opony


program Faktura JPK
+1 pakiet Opony


program Lokator 365
+1 pakiet Opony


program Hotel 365
+1 pakiet Opony


program Rolnik 365
+1 pakiet Opony


program Gabinet 365
+1 pakiet Opony


program Szkoła 365
+1 pakiet Opony


program Warsztat 365
+1 pakiet Opony


program Zlecenia 365
+1 pakiet Opony

Program dla wulkanizatora
Mamy w ofercie programy dla zawodów z każdej branży takiej, jak serwisanci lub mechanicy. Program dla wulkanizatora powinien być przydatny do zarządzania zamówieniami opon, obsługą wymiany opon i przechowywaniem opon klientów. Dowiedz się więcej!